Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatvédelmi szabályzat és tájékoztató a Dobra Bence Lukács által üzemeltetett www.dobrabence.hu weboldal felhasználóinak a jelen Adatkezelési Szabályzatban
meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

  • A weboldal üzemeltetője és a személyes adatok kezelője azonos.
  • Adatkezelő megnevezése: Dobra Bence Lukács
  • Adatkezelő címe: 9011 Győr Kicsi u. 4
  • Adatkezelő telefonszáma: +36306617177
  • Adatkezelés helyszíne: Az Adatkezelő lakcíme
  • A tárhely szolgáltató elérhetőségei: Pacsi Diána e.v. (9028 Győr, Jereváni út 35.)

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozat alapján az Info tv. rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság
(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu) tájékoztatóit. A Felhasználó jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez.

Szerzői jogok

A weboldal teljes tartalma, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján, szerzői jogvédelem alá esik. Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a weboldal tartalmának akár
egészét, akár bármely részét másolni, továbbadni, terjeszteni. A weboldalon található tartalmak közlése, feldolgozása csak a weboldal üzemeltetőjének előzetes írásbeli
engedélyével és a forrás feltüntetésével történhet.

Adatvédelem

Jelen Adatvédelmi és jogi nyilatkozat (továbbiakban nyilatkozat) időbeli hatálya 2021. március 1.-től visszavonásig tart. A nyilatkozat tárgyi hatálya kiterjed Dobra Bence Lukács által folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul. Személyes adat fogalma: az érintettél kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés.

Az adatkezelés jogalapja

A Weblap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó
hozzájárulást ad személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez (pl. Hírlevél, e-DM) való felhasználására, amely hozzájárulás bármikor korlátozás és indoklás nélkül külön-külön visszavonható az adatkezelőtől.

Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legrövidebb időn, belül írásban, közérthető formában választ ad.
Az érintett az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. www.naih.hu Az ajánlatkérés menüpontban közölt adatokat harmadik fél számára Dobra Bence Lukács nem adja ki, bizalmasan kezeli és csak az ajánlat létrehozásáshoz használja. Az adatokat harmadik fél számára nem adja ki, és szerződéskötés meghiúsulása eseténén haladéktalanul tőrli.

Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok

A Szolgáltató a Weblap működéséhez külső webanalitikai kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek a Szolgáltatótól függetlenül végzik tevékenységüket. A Szolgáltató a Google Inc. Google Analytics és Google Adwords szolgáltatását használja. A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából,
valamint annak érdekében, hogy segítse a Weblap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli
szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából
feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek
a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más
weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. Adatvédelmi irányelvei
https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. Nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg. A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók.

Győr, 2021. 03. 10.
Dobra Bence Lukács ev. – ceremóniamester